Όροι Χρήσης

  Όροι Χρήσης  
 
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     
 

Η εταιρία με την επωνυμία ΕR NET Ε.Π.Ε (εφεξής και χάριν συντομίας η Εταιρία) δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με domain name aggelies.4ty..gr (εφεξής και χάριν συντομίας η ιστοσελίδα), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/μέλος των σελίδων της ιστοσελίδας παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι όροι χρήσης ενημερώνονται συχνά και μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Ο χρήστης/μέλος οφείλει να διαβάζει τους όρους χρήσης κάθε φορά πριν προβεί στη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που σχετίζεται με την Εταιρία.

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδους-τύπου, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κτλ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οι οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών της ιστοσελίδες παρέχεται «ως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημιά, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας.

 
     
 
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
     
  Ο χρήστης/επισκέπτης κατά την εγγραφή καθώς και κατά την δημιουργία αγγελίας οφείλει να συμπληρώσει όλα τα ακριβή στοιχεία που ζητούνται από την ιστοσελίδα προσεκτικά και με δική του ευθύνη. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών, αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών της ιστοσελίδας.
 
     
 
 
  ΕΓΓΡΑΦΗ  
     
  Κατά την εγγραφή ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την ιστοσελίδα, καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των στοιχείων και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς σωστά. Οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης και αφού συμφωνεί πλήρως και δε φέρει καμία αντίρρηση σε αυτούς, να προβεί στην ολοκλήρωση της εγγραφής. Για οποιαδήποτε αντίρρηση στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία ή να μην προβεί στην ολοκλήρωση της εγγραφής.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης/μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που του παρέχει η ιστοσελίδα με δική του ευθύνη και οφείλει να προσαρμοστεί στους παρόντες όρους χρήσης.
Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την είσοδο αυτού στην ιστοσελίδα με τον κωδικό πρόσβασης καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να διαγράψει όλες τις αγγελίες του χρήστη/μέλους κάθε φορά που αυτή (η Εταιρία) θεωρεί ότι ο χρήστης/μέλος έχει παραβιάσει επανειλημμένα τους όρους χρήσης και δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτούς.
 
     
 
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ  
     
  Πιο συγκεκριμένα, για την αγγελία ο χρήστης/μέλος πρέπει να εισάγει έναν ευπρεπή τίτλο, την αληθινή διεύθυνση, ένα μικρό κείμενο περιγραφής, φωτογραφίες και επιπλέον πληροφορίες όπως τιμή, τετραγωνικά μετρά κτλ.
Καλό θα ήταν το κείμενο και τα στοιχεία της αγγελίας να αποτελούνται από ελληνικούς χαρακτήρες και η αγγελία να είναι καταχωρημένη στη σωστή κατηγορία ώστε να βοηθήσει στην αγοραπωλησία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου από ήδη υπάρχουσες αγγελίες ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/μέλος προβεί σε κάποιο από τα παραπάνω, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία. Για τους λόγους αυτούς, ο χρήστης/μέλος οφείλει να υπερασπιστεί την εταιρία σε οποιοδήποτε ποινικό ζήτημα που σχετίζεται με την/τις αγγελία/ες αυτού.
Οι φωτογραφίες βοηθούν την αγγελία να γίνει πιο ελκυστική. Ο χρήστης/μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στις αγγελίες αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω προαναφερθέντων φωτογραφιών, καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.
Ο χρήστης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που ενδεχομένως υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την/τις αγγελία/ες του.
 
     
 
 
  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ  
     
  Όλες οι αγγελίες που δημιουργούνται από τους χρήστες/μέλη για να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα και να μπορούν να προβληθούν, περνούν από έγκριση από την Εταιρία. Η έγκριση μπορεί να κρατήσει μία έως δύο μέρες μέχρις ότου δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα η αγγελία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει και να μην προβεί σε δημοσίευση κάποιας από τις αγγελίες. Ο χρήστης/μέλος τότε, θα ειδοποιηθεί με e-mail και θα πρέπει να ξανά διαβάσει πιο προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί στη δημιουργία εκ νέου της αγγελίας.
Η εταιρία κατά την έγκριση της αγγελίας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο (τίτλος, κείμενο, κατηγορία) αυτής αλλά χωρίς να φέρει ευθύνη για την ύπαρξη ή μη όσων αναφέρονται στην αγγελία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/μέλος δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις της αγγελίας, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία.
 
     
 
 
  ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ  
     
  Απαγορεύεται:
Η δημιουργία αγγελίας από χρήστες/μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η ύπαρξη υλικού εντός της αγγελίας που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για κάποιους ανθρώπους ή έθνη.
Στο κείμενο και στις φωτογραφίες της αγγελίας να υπάρχουν σύνδεσμοι.
Η δημιουργία αγγελιών με ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες στην ίδια περιοχή από τον ίδιο χρήστη-μέλος.
Η εισαγωγή δύο προϊόντων ή υπηρεσιών σε μία αγγελία. Εξαιρείται η περίπτωση 2 προϊόντων ή υπηρεσιών που ανταλλάσσονται με 1 προϊόν ή χαρίζονται, ή 2 προϊόντων ή υπηρεσιών της ίδιας κατηγορίας.
Η αγγελία να περιέχει παράνομα προϊόντα σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
 
     
 
 
  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  
     
  Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των αγγελιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, καθώς και την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με το χρήστη/μέλος της αγγελίας και δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών σε αυτές (αγγελίες). Περαιτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και του χρήστη/μέλους τις ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση διαπίστωσης, από την πλευρά του επισκέπτη, ότι μία αγγελία είναι ψευδής, καλό θα ήταν ο επισκέπτης να επικοινωνήσει με την Εταιρία και αυτή θα επιληφθεί του θέματος.
 
     
 
 
  ΜΕΛΗ  
     
  Τα μέλη της ιστοσελίδας θα πρέπει μετά την αγορά μίας αγγελίας, να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να προβούν στην διαγραφή αυτής. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που διαπιστωθεί αγγελία με μη διαθέσιμο περιεχόμενο. Ας σημειωθεί ότι η κάθε αγγελία έχει διάρκεια προβολής, η οποία ανέρχεται στους 12 μήνες και μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, ο χρήστης/μέλος , εάν εξακολουθεί να επιθυμεί την προβολή της αγγελίας του, υποχρεούται να τη δημιουργήσει εκ νέου. Στο διάστημα των 12 μηνών, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία σε περίπτωση διαγραφής της αγγελίας ή αδυναμίας προβολής αυτής.
 
     
 
 
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
     
  Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να δεχτεί την ύπαρξη διαφημιστικών banners στις σελίδες της ιστοσελίδας.
 
     
 
 
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
     
  Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια τoυ τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών/μελών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ιστοσελίδας ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής.
Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται από την εταιρία δωρεάν στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη. Ανά πάσα στιγμή, η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή της κατάστασης αυτής και να ξεκινήσουν να υπάρχουν χρεώσεις, αφού πρώτα ενημερώσει μέσα από την ιστοσελίδα τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη. Σημειώνεται ότι στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες δε θα ισχύσουν χρεώσεις.
 
     
 
 
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
     
  Η ιστοσελίδα καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου. Έτσι, οι αγγελίες, τα κείμενα, τα γραφικά, το λογότυπο και κάθε είδους αρχεία, προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία. Διατίθενται δε στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταπώληση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων, επιτρέπεται η όποιας φύσης αναπαραγωγή ή άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο-μέσο για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι προαναφερθείσες ενέργειες μπορεί να θεωρηθούν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας διατηρεί κάθε δικαίωμα διεκδίκησης πάσης θετικής ή μη ζημίας που προκλήθηκε σε αυτήν.
 
     
 
 
  COOKIES  
     
  Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του χρήστη/μέλους. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/μέλους, δεν προκαλούν βλάβες στους υπολογιστές ή τα αρχεία του και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ο χρήστης/μέλος μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μη λαμβάνει Cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα Cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση του. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης/μέλος δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.